Nen 3140

Nen 3140

Als ondernemer bent U verantwoordelijk voor de veiligheid van Uw personeel. Maakt U gebruik van elektrisch handgereedschap, computers of andere elektrische apparaten, dan bent U dus ook verantwoordelijk voor de veilige werking hiervan.

Door periodieke controle kunt U onveilige situaties voorkomen. Deze periodieke controle dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die zijn beschreven in de Nen 3140.

De controle bestaat uit drie onderdelen:

  • Visuele controle
  • Meting
  • Controle van de goede (lees: veilige) werking van de apparatuur

 

H. Bosma Installatietechniek BV heeft de kennis en de meetapparatuur om deze keuringen uit voeren. Na de controle ontvangt U van ons een rapport met de meetgegevens en worden de apparaten voorzien van een sticker met de keuringsdatum en de herkeuringsdatum.

< terug

SECUTEST