Storingen

Storingen

 • Controleer altijd eerst de waterdruk. Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar. Zo ja, bijvullen tot 1,8 bar. (Bijvullen cv-installatie)
 • Bij knipperend cijfer in display van de ketel, cijfer onthouden en op ontgrendelknop drukken. (Gebruiksaanwijzingen cv-ketels)
  Komt er weer een knipperend cijfer in de display van de ketel. Dan de installateur bellen en het knipperend cijfer in de display ook doorgegeven.

Het wordt niet warm in huis en wel warm water.

 • Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 1,8 bar.
 • Zit er lucht in de radiatoren / cv-ketel? Zo ja, ontluchten en met water bijvullen tot 1,8 bar. (Bijvullen cv-installatie)
 • De radiatorkranen staan niet open. Open draaien.
 • Er komt water uit de waterkraan in de douche, keuken, enz.
 • Kraan goed dicht draaien tot er geen water meer uit komt.
 • De thermostaat in de kamer staat te laag. Thermostaat hoger zetten.
 • De kamerthermostaat van de muur gehaald en niet weer waterpas op de muur geplaatst of niet goed aangesloten.

Het wordt wel warm in huis en geen warmwater of niet warm genoeg.

 • Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 1,8 bar.(Bijvullen cv-installatie)
 • Staat de temperatuur van het warmwater goed?
 • Is de kraan van de inlaatcombinatie onder de ketel goed opengedraaid?
 • De temperatuur van het warmwater blijft niet constant. De kraan van warmwater helemaal open draaien.
 • Zijn de perlators (uitloop) van de kranen goed schoon/niet verkalkt
 • Het eerste warmwater kan in temperatuur schommelen.

Het wordt niet warm in huis en geen warmwater.

 • Is de waterdruk van de ketel beneden de 1 bar? Zo ja, bijvullen tot 1,8 bar. (Bijvullen cv-installatie)
 • Zit er lucht in de radiatoren / cv-ketel? Zo ja, ontluchten en daarna water bijvullen tot 1,8 bar. (Cv-installatie ontluchten in zes stappen)
 • Geen cijfer op het display. Controleer of de stekker van de ketel wel in het stopcontact zit. Zo ja, controleer of er wel stroom op staat (bijvoorbeeld met een schemerlampje).
 • Staan alle gaskranen open.